Ukai delexe

Ukai delexe £59.00 volcano, smoked salmon, lobster roll, garden roll, prawn maki, butterfish...

Sushi lovers

Sushi lovers £45.00 dragon roll, spider roll, tuna & avocado, salmon...

Ukai mix

Ukai mix £28.00 edamame x1 salmon sashimi x4 prawn nigiri x2 rocket uramaki x5 tuna hosomaki...

Veggy mix

Veggy mix £16.00 omelette nigiri x2 cucumber hosomaki x5 vegetables futomaki...